04/17/2022

Bạn có đủ điều kiện để nhập quốc tịch Canada không?

Đây là cách xác định xem bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada hay không.

Hơn 85% người nhập cư Canada trở thành công dân, một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.

Các lợi ích của quốc tịch Canada bao gồm có thể sống lâu dài tại một trong những xã hội hòa bình và ổn định về kinh tế, xã hội và chính trị nhất thế giới, được hưởng một trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới và có quyền bầu cử, trong số nhiều lợi thế khác .

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hàng trăm nghìn thường trú nhân nộp đơn để trở thành công dân Canada mỗi năm.

Có một số điều kiện bạn cần đáp ứng để đủ điều kiện nhập quốc tịch Canada :

 • Là thường trú nhân
 • Đáp ứng các yêu cầu về hiện diện thực tế của Canada
 • Nộp thuế của bạn, nếu cần thiết
 • Vượt qua bài kiểm tra quốc tịch Canada
 • Chứng minh kỹ năng ngôn ngữ của bạn

Tình trạng thường trú

Không phân biệt độ tuổi của bạn, bạn phải có tình trạng thường trú nhân Canada nếu bạn muốn nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada. Điều này có nghĩa là bạn không bị xem xét vì lý do nhập cư hoặc gian lận, không phải tuân theo lệnh loại bỏ và có các điều kiện chưa được thực hiện liên quan đến tình trạng thường trú nhân của bạn (ví dụ: bạn chưa hoàn thành khám sàng lọc y tế). Bạn không cần phải có thẻ PR hợp lệ để đăng ký quốc tịch và có thể nộp đơn với thẻ PR đã hết hạn.

Yêu cầu về sự hiện diện thực tế của Canada

Bạn phải hiện diện thực tế ở Canada ít nhất 1.095 ngày (ba năm) trong năm năm trước ngày bạn ký đơn xin nhập quốc tịch Canada. Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) khuyến khích bạn nộp đơn với hơn 1.095 ngày sống ở Canada đề phòng trường hợp có vấn đề với việc tính toán của bạn.

Những người cư trú với tư cách là cư dân tạm thời hoặc người được bảo vệ ở Canada trước khi trở thành thường trú nhân có thể tính một phần thời gian đó theo yêu cầu cư trú của họ. Mỗi ngày bạn ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời hoặc người được bảo vệ trong năm năm qua được tính là nửa ngày khi bạn tính toán sự hiện diện thực tế của mình. IRCC cho phép bạn sử dụng tối đa 365 ngày với tư cách là cư dân tạm thời hoặc người được bảo vệ đối với thời gian bạn ở Canada. Những người tạm trú bao gồm du khách , sinh viên , công nhân, hoặc những người có giấy phép cư trú tạm thời. Những người được bảo vệ là những người được Ủy ban Nhập cư và Người tị nạn (IRB) phát hiện là người cần được bảo vệ hoặc là người tị nạn theo quy ước hoặc người đã nhận được quyết định tích cực về Đánh giá Rủi ro Trước khi Di dời từ IRCC.

Nói chung, thời gian ở bên ngoài Canada không được tính vào yêu cầu hiện diện thực tế của bạn nhưng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: thường trú nhân làm việc tại Hoa Kỳ có thể tính số ngày ở Hoa Kỳ theo yêu cầu hiện diện thực tế của họ miễn là họ cư trú ở Canada và trở về Canada ít nhất một phần trong ngày.

Nộp thuế của bạn, nếu cần thiết

Nộp thuế ở Canada ít nhất ba năm trong vòng năm năm trước khi bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch có thể là một yêu cầu.

Ngay cả khi bạn chỉ sống ở Canada trong một năm, bạn có thể được yêu cầu khai thuế thu nhập nếu bạn:

 • Phải nộp thuế trong năm
 • Muốn yêu cầu hoàn lại tiền
 • Muốn nhận phúc lợi và thanh toán tín dụng

Vượt qua bài kiểm tra quốc tịch Canada

Những người từ 18 đến 54 tuổi vào ngày họ ký đơn xin nhập quốc tịch Canada phải làm bài kiểm tra quốc tịch về các quyền và trách nhiệm của người Canada, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính phủ, luật pháp và biểu tượng của Canada. Bài kiểm tra dài 30 phút bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và đúng hoặc sai và có 15 trên 20 điểm đạt.

Chứng minh kỹ năng ngôn ngữ của bạn

Những người từ 18 đến 54 tuổi cũng phải cho thấy họ có thể nói và nghe tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở một trình độ cụ thể. Điều này đòi hỏi bạn phải đáp ứng Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) cấp độ 4 trở lên. IRCC đánh giá trình độ ngôn ngữ của bạn theo một số cách, chẳng hạn như:

 • Xem xét bằng chứng bạn gửi cùng với đơn đăng ký của mình
 • Lưu ý bạn giao tiếp tốt như thế nào với các quan chức quốc tịch trong quá trình nộp đơn
 • Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của bạn trong phiên điều trần với quan chức quốc tịch, nếu cần

Một ví dụ về bằng chứng là bằng chứng bạn đã tham dự một chương trình giáo dục trung học hoặc sau trung học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Chương trình có thể ở nước ngoài hoặc bên trong Canada. Bằng chứng có thể là bằng chứng học tập hoặc bảng điểm của bạn được gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (IRCC chấp nhận bản dịch được chứng nhận ).

IRCC cũng chấp nhận kết quả của bài kiểm tra tiếng Anh hoặc tiếng Pháp mà bạn đã hoàn thành, chẳng hạn như một phần trong đơn xin thường trú nhân Canada của bạn hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo ngôn ngữ ở Canada.

Nguồn: CICnews

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.