06/25/2019

Các loại giấy phép làm việc (work permit) cho du học sinh tại Canada

Có ba loại work permit mà du học sinh tại cần Canada quan tâm:

1. Giấy phép làm việc ngoài nhà trường: Off-campus Work Permit. http://www.cic.gc.ca/…/to…/temp/students/work-off-campus.asp

Trước kia, du học sinh đủ kiều kiện phải xin giấy phép này. Kể từ tháng 6/2014, giấy phép này được gộp luôn vào giấy phép du học (study permit), trong đó ghi rõ điều khoản cho phép du học sinh được đi làm. Học sinh được phép đi làm tối đa 20 giờ/tuần khi đang đi học và toàn thời gian khi đang giữa kì nghỉ theo kế hoạch (thường có nghĩa là kì nghỉ hè) nếu học sinh đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

Giấy phép du học còn hạn
Học sinh đang theo học toàn thời gian tại một trường trong danh sách designated learning institution của IRCC (xem danh sách tại đây: http://www.cic.gc.ca/engl…/study/study-institutions-list.asp)
Chương trình theo học là chương trình giáo dục chính quy sau trung học (điểm bày loại trừ việc học tiếng Anh, học trung học, học dự bị )
Chương trình theo học kéo dài trên 6 tháng và là chương trình cấp chứng chỉ certificate, diploma hoặc bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Học sinh đảm bảo duy trì các điều kiện của giấy phép du học
Lưu ý : Nếu bạn không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì việc bạn đi làm ngoài trường là làm bất hợp pháp và có thể phải chịu những hậu quả, bao gồm cả việc bị đuổi về nước.

2. Giấy phép làm việc phục vụ việc học: Co-op Work Permit https://www.canada.ca/…/servi…/study-canada/work/intern.html

Giấy phép này chỉ dành cho những bạn theo học các chương trình trong đó có học phần thực tập. Học phần này không được chiếm quá 50% chương trình học.

Không phải cứ theo học một chương trình có co-op là bạn sẽ xin được co-op work permit. Ở đây cần phân biệt ba tình huống:

(1) Việc thực tập là một phần bắt buộc của chương trình học: Học sinh nào cũng phải xin giấy phép này. Có thể được cấp tại cửa khẩu cùng study permit hoặc xin sau này khi đã đến trường.

(2) Việc thực tập không phải là một phần bắt buộc của chương trình, chỉ những bạn nào đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới được tham gia. Học sinh nếu đáp ứng được yêu cầu của chương trình và xin được việc thì sẽ xin co-op work permit.

(3) Việc thực tập không phải là một phần bắt buộc của chương trình, chỉ những bạn nào đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới được tham gia. Học sinh nào không đáp ứng được yêu cầu của chương trình, hoặc đáp ứng được nhưng không xin được việc thì sẽ không được xin co-op work permit.

Lưu ý: Đây là giấy phép cho phép bạn làm việc trong khuôn khổ chương trình học, không phải để bạn đi làm bên ngoài. Nếu được cấp giấy phép này tại cửa khẩu thì không có nghĩa là bạn được phép đi làm ngoài trường khi bạn chưa nhập học chính quy.

3. Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp: Post Graduation Work Permit http://www.cic.gc.ca/…/re…/tools/temp/students/post-grad.asp

Học sinh tốt nghiệp các chương trình sau trung học sẽ có thể xin giấy phép này.

Điều kiện để xin PGWP: Học sinh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

Study permit vẫn còn hạn
Theo học liên tục một chương trình toàn thời gia tại một trường sau trung học tại Canada và đã hoàn tất một chương trình kéo dài ít nhất 8 tháng
Đã hoàn thiện và thi đỗ tất cả các môn của chương trình và đã nhận được thông báo từ trường học rằng học sinh đã đủ điều kiện để tốt nghiệp và nhận bằng.
Xem kĩ hơn trong link trên về loại hình trường mà học sinh sau khi tốt nghiệp được phép xin PGWP
Nộp hồ sơ xin PGWP trong vòng 90 ngày sau khi nhận được thông báo trường học rằng học sinh đã đủ điều kiện để tốt nghiệp và nhận bằng.
Thời hạn của PGWP:

Nếu học sinh học chương trình có thời gian từ 8 tháng đến dưới 2 năm: thời hạn của PGWP bằng thời gian học
Nếu học sinh học chương trình dài 2-3-4-5 năm thì thời hạn của PGWP là 3 năm.
Nếu học sinh học hai chương trình dài 1 năm, cách nhau trong vòng hai năm, thì thời hạn của PGWP là 3 năm.

Một số lưu ý về PGWP:

Số năm lấy căn cứ để tính thời hạn PGWP là năm học, không phải calendar year
PGWP chỉ cấp một lần trong đời. Đã cấp rồi thì sẽ không được cấp lại, cho dù bạn đã sử dụng hay không, hoặc cho dù bạn được cấp PGWP thời hạn 1 năm mà sau đó học tiếp một chương trình 2-3 năm.
Thời hạn PGWP sẽ cấp theo hộ chiếu. Nếu bạn đủ điều kiện để được cấp PGWP 3 năm mà hộ chiếu hết hạn sau 2 năm thì có thể xin điều chỉnh PGWP sau khi có hộ chiếu mới. Tuy nhiên việc điều chỉnh còn phụ thuộc vào từng trường hợp.

Nguồn: Blue Maple Canada

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.