04/09/2019

Canada bổ sung thông tin kế hoạch nhập cư 2019 – 2021

Canada dự kiến tăng số lượng chỉ tiêu nhập cư lên mức 350,000 vào năm 2021

Vào ngày 31.10.2018, tại Ottawa. Sau bảng báo cáo thường niên 2018 tại Nghị trường về Nhập cư, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) rất vinh dự khi công bố chi tiết về kế hoạch định cư Canada 2019-2021 của Chính Phủ Canada.

Bản kế hoạch đi trú Canada mới vạch ra nhằm thay thế bản kế hoạch 3 năm được ban hành vào mùa thu năm 2017. Bộ trưởng IRCC sẽ đánh giá lại bản kế hoạch vào mùa thu hàng năm để điều chỉnh lại định mức cho những năm tới, như yêu cầu.

Bản kế hoạch 2019 – 2021 thay mới khung thời hạn 3 năm và được hoạch đinh để góp phần vào một hệ thống định cư. Trong đó tăng cường tầng lớp trung lưu Canada thông qua tăng trưởng kinh tế, ủng hộ đa dạng văn hoá và giúp tạo nên cộng đồng năng động, tích cực và đoàn kết, trong khi vẫn duy trì sự vẹn toàn của biên giới để bảo vệ sự an toàn và an ninh của người dân Canada.

Kế hoạch định cư Canada 2019 – 2021 gồm một số điều chỉnh nho nhỏ về mục tiêu đã công bố trước đây trong năm 2019 và 2020. Chi tiết chỉ tiêu các chương trình có thể tìm thấy ở dưới đây. Kế hoạch mới cũng xác nhận việc tăng chỉ tiêu lên đến 350.000 vào 2021, chiếm 1% dân số người Canada.

Tóm tắt các điều chỉnh mục tiêu của Canada năm 2019 và 2020 và định mức năm 2021

2019: trong Dự Thảo Ngân Sách Liên Bang 2018, Chính Phủ Canada cam kết tái định cư hơn 1,000 người tị nạn là phụ nữ và bé gái dễ bị tổn hại. Cả mục tiêu Người Tị nạn được Chính phủ hỗ trợ và định mức mục tiêu chung đã được nâng chỉ tiêu lên đến 800 để có thể phù hợp với cam kết này (do chỉ tiêu dự kiến vào 2018 là 200 ứng viên).

2020: mục tiêu trong hạng mục Người Được Bảo Vệ và Trẻ Phụ Thuộc ở Nước Ngoài tăng chỉ tiêu lên 1,000 nhằm xử lý những nhu cầu đang gia tăng, và mục tiêu chung để tăng cùng định mức, từ 340.000 lên 341.000. Một điều chỉnh bổ sung là đổi 700 vị trí trống trong chương trình Blended Visa Office Referred Program cho Chương trình Tị nạn hỗ trợ bởi Chính phủ, không có sự thay đổi đối với số lượng người tị nạn tái định cư Canada dự kiến được chấp nhận. Đây là cơ hội để cải tổ lại kế hoạch định cư Canada giúp đáp ứng mục tiêu tái định cư trước thử thách đáp ứng mục tiêu của Chương trình Blended Visa Office Referred Program.

2021: Kế hoạch định cư Canada tăng đị thêm 9.000 đơn, với 6.500 ứng viên thuộc tầng lớp Kinh tế và 2,500 ứng viên thuộc mục Nhân đạo để giải quyết những áp lực nhu cầu ở những hạng mục này.

Kế hoạch Mục tiêu Nhập cư Canada 2019-2021

Kế hoạch Mục tiêu Nhập cư 2019 – 2021
Hạng mục Nhập cư Hạng Mục Mục tiêu 2019 Mức thấp 2019 Mức cao  2019 Mục tiêu 2020 Mức thấp 2020 Mức cao  2020 Mục tiêu 2021 Mức thấp 2021 Mức cao  2021
Diện Kinh tế Lao động Tay nghề cao Liên Bang 81,400 76,000 86,000 85,800 81,000 88,000 88,800 84,000 91,000
Thí điểm theo diện Kinh tế – Caregivers 14,000 8,000 15,500 5,000 4,000 7,000 Chưa được xác định
Thí điểm theo diện Kinh tế – Chương trình định cư Atlantic Thí điểm 2,000 1,000 5,000 4,000 2,000 5,000 Chưa được xác định
Doanh nghiệp Liên bang 700 500 1,500 700 500 1,500 700 500 1,500
Chương trình đề cử tỉnh bang 61,000 57,000 68,000 67,800 62,000 71,000 71,300 67,000 74,000
Lao động tay nghề và Doanh nghiệp Quebec Chưa được xác định
Tổng cộng theo diện Kinh tế 191,600 174,000 209,500 195,800 181,000 206,000 202,300 189,000 212,000
Đoàn tụ gia đình Vợ/chồng, Hôn phu, và trẻ phụ thuộc 68,000 66,000 76,000 70,000 66,000 78,000 70,000 66,000 78,000
Cha mẹ và Ông bà 20,500 17,000 22,000 21,000 18,000 24,000 21,000 18,000 24,000
Tổng cộng theo diện Đoàn tụ gia đình 88,500 83,000 98,000 91,000 84,000 102,000 91,000 84,000 102,000
Người được bảo vệ và tị nạn Người được bảo vệ ở Canada và Người phụ thuộc ở nước ngoài 16,500 14,000 20,000 18,000 16,000 20,000 20,000 17,000 22,000
Tái định cư dân tị nạn được chính phủ hỗ trợ 9,300 7,500 9,500 10,700 9,000 11,000 10,700 9,000 11,000
Tái định cư dân tị nạn theo diện Blended Visa Office Referred 1,650 1,000 3,000 1,000 500 2,500 1,000 500 2,500
Tái định cư dân tị nạn theo diện bảo lãnh riêng biệt 19,000 17,000 21,000 20,000 18,000 23,000 20,000 18,000 23,000
Tổng cộng theo diện Người được bảo vệ và tị nạn 46,450 39,500 53,500 49,700 43,500 56,500 51,700 44,500 58,500
Diện nhân đạo và diện khác Tổng cộng theo Diện nhân đạo và diện khác 4,250 3,500 5,000 4,500 3,500 5,000 5,000 4,000 6,000
Overall Planned Permanent Resident Admissions

Chỉ tiêu thường trú nhân theo kế hoạch tổng thể

330,800 310,000 350,000 341,000 310,000 360,000 350,000 320,000 370,000

Theo CIC – VNCANADA dịch

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.