10/28/2021

Dệt may Việt Nam dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Canada

Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may sang thị trường Canada đạt 56,2 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2021 lên 674,8 triệu USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Canada trong tháng 9/2021 đạt 392,6 triệu USD, giảm 18,31% so với tháng trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,8 tỉ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may là mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Canada. Trong tháng 9 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 56,2 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2021 lên 674,8 triệu USD, tăng 15,4% và chiếm 17,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.

Ngoài ra, xuất khẩu nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 9 đạt trên 83,8 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2021 lên 608,6 triệu USD, tăng 1,05% và chiếm 15,9% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada.

Hàng hóa xuất khẩu sang Canada 9 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 31,4%; Gỗ và sản phẩm gỗ tăng 21,6%; Máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 37,6%; Kim loại thường khác và sản phẩm tăng 161,8%.

Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Sản phẩm từ sắt thép giảm 14,9%; Hàng thủy sản giảm 1,9%.

Nguồn: kinhtemoitruong.vn

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.