05/22/2017

Điều kiện giúp bạn bảo lãnh và đoàn tụ với cha mẹ, ông bà ở Canada

Bạn có thể bảo lãnh cho cha mẹ hoặc ông bà của bạn nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân của Canada và từ 18 tuổi trở lên.

Trường hợp không được phép bảo lãnh

Bạn không có đủ điều kiện để tài trợ cho cha mẹ hoặc ông bà của bạn nếu bạn:

– Không cung cấp sự hỗ trợ tài chính mà bạn đã đồng ý khi ký kết thỏa thuận tài trợ khác liên quan trong quá khứ

– Không thực hiện một lệnh hỗ trợ mà tòa án đã ra lệnh, chẳng hạn như cấp dưỡng hoặc hỗ trợ trẻ em

– Nhận được hỗ trợ tài chính của chính phủ vì những lý do khác nếu bạn không là một người khuyết tật

– Đã bị kết án về một tội hình sự bạo lực hay bất kỳ hành vi phạm tội chống lại một người thân, hành vi phạm tội về tình dục…

– Đã từng bỏ lỡ hay trễ thanh toán một khoản vay di trú

– Đang ở trong tù hoặc đã tuyên bố phá sản

Các yếu tố khác không được đề cập trong danh sách này cũng có thể làm cho bạn không đủ điều kiện để bảo lãnh.

Khi bạn bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà để trở thành thường trú nhân của Canada, bạn phải hứa sẽ hỗ trợ người đó và người phụ thuộc về tài chính. Vì vậy, bạn phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập nhất định.

Nếu trước đó bạn đã từng bảo trợ người thân sau đó quay sang yêu cầu chính phủ Canada hỗ trợ tài chính, bạn có thể không được phép để tài trợ cho một người khác. Tài trợ là một cam kết lớn, vì vậy bạn phải đi nghĩa vụ này một cách nghiêm túc.

Để bảo lãnh thành công người thân sang Canada

Bạn và người thân được bảo lãnh phải ký một thỏa thuận cam kết hỗ trợ tài chính cho người thân của bạn nếu cần thiết. Thỏa thuận này cũng nói rằng những người trở thành thường trú sẽ thực hiện mọi nỗ lực để tự nuôi mình. Trẻ em phụ thuộc dưới 19 tuổi không phải ký thỏa thuận này.

Bạn phải hứa sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các thân nhân và những người phụ thuộc khác đi theo họ trong thời gian 3-10 năm, tùy thuộc vào độ tuổi và mối quan hệ của họ với bạn. Khoảng thời gian này bắt đầu từ ngày họ trở thành một thường trú nhân.

Nếu bạn sống ở Quebec, bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu nhập cư tài trợ của Quebec sau khi Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada chấp thuận bạn như là một người bảo lãnh.

Để tài trợ cho cha mẹ hoặc ông bà của bạn, bạn phải sống ở Canada.

Nguồn: vncanada.vn

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.