10/21/2020

Dự đoán số lượng visa EB-5 trong năm tài chính 2021 sẽ tăng cao

Tuy năm tài chính 2020 chưa kết thúc nhưng việc lãnh sự quán Mỹ tại các nước trên thế giới vẫn chưa cấp phát visa EB-5 trở lại khiến các chuyên gia đã có thể dự đoán được số lượng visa của năm 2021. Chúng tôi xin giới thiệu bài phân tích của chuyên gia EB-5 Suzanne Lazicki, cây bút nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư EB-5 và di trú Mỹ.

Trong một năm, giới hạn số lượng thị thực EB-5 trung bình vào khoảng 10.000 visa, với khoảng 700 thị thực cho mỗi quốc gia. Hầu hết các ước tính thời gian chờ đợi thị thực EB-5 sử dụng các mức trung bình đó, nhưng các con số trong thực tế lại khác nhau.

Luật định nghĩa hạn ngạch EB-5 và giới hạn quốc gia theo tỷ lệ phần trăm. Số lượng thị thực EB-5 có sẵn sẽ thay đổi theo hạn ngạch thị thực dựa trên việc làm (Employment – based). Số lượng này có thể tăng thêm, tùy thuộc vào việc sử dụng thị thực dựa trên diện bảo lãnh gia đình (Family – based) của năm đó. Số lượng thị thực diện Bảo lãnh gia đình sử dụng không hết trong năm 2020 sẽ được chuyển sang diện visa bổ sung cho thị thực việc làm năm 2021.

Trong hội thảo trực tuyến với IIUSA vào ngày 16/6/2020, Trưởng phòng Kiểm soát Visa của Bộ Ngoại giao Charles Oppenheim đã chỉ ra rằng giới hạn thị thực EB-5 cho năm 2021 ở mức tối thiểu sẽ hơn 14.000 thị thực (thay vì 10.000 visa như thường lệ?) Vì sao có thể xảy ra điều này? Nếu 14.000 visa mới chỉ phản ánh mức tối thiểu, vậy số visa EB-5 có thể tăng cao đến mức nào? Sự khác biệt trong giới hạn hàng năm có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư phải đối mặt với thời gian chờ đợi nhiều năm?

Dự báo số visa EB-5 cho năm tài chính 2020/2021: Tác Động Của Covid-19

Giới hạn ưu tiên dựa trên thị thực diện gia đình cho năm 2020 là 226.000 visa như thường lệ. Nhưng trong thực tế, các lãnh sự quán hiện có lịch sử cấp hơn 90% thị thực gia đình trong năm ngoái hầu hết đã bị đóng cửa bởi đại dịch. Các cuộc phỏng vấn về thị thực bị dừng lại từ khoảng giữa tháng 3/2020, không có mốc thời gian nào kể từ tháng 6/2020 để tiếp tục hoạt động với đầy đủ dịch vụ như trước.

Rõ ràng, nhiều thị thực gia đình sẽ không được sử dụng trong năm nay, chỉ vì lãnh sự quán không thể cấp hết. Mất số thị thực dựa trên diện gia đình trong năm nay đồng nghĩa với việc tăng số thị thực dựa trên việc làm trong năm tới. Trong hội thảo trực tuyến ngày 16/6/2020 với IIUSA, Giám đốc kiểm soát thị thực của Bộ Ngoại giao Charles Oppenheim đã ước tính rằng, giới hạn thị thực EB cho năm 2020 sẽ là ở mức tối thiểu trần và có thể vượt quá 200.000.

Với giới hạn visa diện EB là 140.000, điều đó có nghĩa là ông Oppenheim phải thấy trước ít nhất 60.000 số visa diện FB sẽ không được sử dụng trong năm 2020 (khoảng một phần tư tổng hạn ngạch FB visa). Vì COVID-19 đã dẫn đến việc các lãnh sự quán mất một phần tư thời gian trong năm để cấp thị thực, tương đồng với việc ước tính mất số lượng visa tối thiểu diện FB nói trên.

Vậy việc mất số visa diện FB và tăng diện EB sẽ như thế nào? Điều gì xảy ra nếu lãnh sự quán vẫn không hoạt động cho đến ngày 30/9/2020, thời điểm kết thúc năm tài chính? Điều đó có nghĩa là lãnh sự quán mất đến một nửa thời gian trong năm để cấp thị thực. Có khả năng, điều đó có thể là thị thực FB được cấp ít hơn khoảng 50% thông qua xử lý lãnh sự so với một năm bình thường.

Trong năm 2019, Bộ Ngoại giao đã cấp 190.938 thị thực diện gia đình thông qua xử lý lãnh sự (91%) và 18.814 thị thực dựa trên gia đình thông qua điều chỉnh tình trạng. Trong năm 2018 , số liệu FB là 211.641 xử lý lãnh sự (94%) và 12.449 thông qua điều chỉnh trạng thái.

Trong năm 2020, giả sử rằng việc điều chỉnh trạng thái vẫn tiếp tục như những năm trước, nhưng lãnh sự quán mất từ ba đến sáu tháng xử lý visa FB của năm, chúng ta có thể mong đợi nhiều thị thực hơn được áp dụng cho năm 2020.

Ví dụ: Nếu tất cả thị thực dựa trên việc làm là 200.000 visa, như đã được ghi nhận trong ước tính tối thiểu của ông Oppenheim, thì EB-5 sẽ nhận được 14.200 visa. Nếu EB có được 251.000 visa (nếu COVID-19 khiến lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài đóng cửa đến hết tháng 9 và USCIS không thể phát hết), thì EB-5 sẽ nhận được hơn 17.800 visa.

Điều đó có nghĩa là Ấn Độ có thể mong đợi ít nhất 994 visa và có thể hơn 1.200 thị thực EB-5 có sẵn cho năm 2021. Trung Quốc sẽ đặc biệt được hưởng lợi từ việc tăng số lượng EB-5 hàng năm, bởi vì nước này có nhiều hồ sơ có ngày ưu tiên sớm nhất trong lượng tồn đọng. Trong lịch sử, số lượng visa hạn chế, kết hợp với việc USCIS xử lý rất chậm đã dẫn đến tổng số visa dành cho các quốc gia khác ngoài Trung Quốc chỉ có ít hơn 5.000 thị thực EB-5 hàng năm. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục, nhiều thị thực EB-5 sẽ không được các quốc gia khác sử dụng hết, và như thế, Trung Quốc vẫn sẽ được hưởng lợi.

Trong khi dự đoán mức tăng số visa EB-5 trong năm 2021 cũng cần phải xem xét có bao nhiêu số EB-5 có thể bị mất trong năm 2020. Số lượng visa mất đi này sẽ thay đổi theo quốc gia. Trong hội thảo trực tuyến IIUSA nói trên, ông Oppenheim đã đề cập rằng, hơn 4.500 thị thực EB-5 đã được cấp cho năm tài chính cho đến nay, trong đó, hơn 500 visa, có thể hơn 550 số đã được cấp cho Ấn Độ.

Theo connectnewworld

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.