04/12/2019

Kế hoạch 5 năm lấy định cư tại Canada và lời $30,000- Hồi 20: Fingerprints & Medical Exam

Tiếp theo hồi 19, sau khi các bạn đã tính ra điểm CRS của mình trên 420 thì nghĩa rằng cơ hội nhận được PR của Canada cũng khá nhiều, hãy mạnh dạn lên trang CIC search Express Entry program và lập tài khoản My Account.

Sau khi đăng nhập vào thì chọn mục mở hồ sơ Express Entry, khai báo các câu hỏi một cách trung thực và cụ thể, rõ ràng chứ đừng đưa thông tin sai sẽ bị ảnh hưởng đến giấy tờ PR sau này hoặc bị từ chối nhập cảnh Canada lên tới 5 năm.

Khi đã có Express Entry Profile rồi thì các bạn đừng đợi đến khi có thư mời nộp PR rồi mới đi làm các giấy tờ police check hay medical exam sẽ không kịp hoặc nếu kịp sẽ rất gấp rút và stress vì họ chỉ cho 60 ngày để submit giấy tờ. Bạn nào đã từng ở Singapore hay Australia hay bất kỳ đâu ngoài Vietnam và Canada trên 6 tháng thì phải bay sang đó để làm police check nữa.

Các bạn nên chuẩn bị trước các giấy tờ take-time này. Ở Vietnam thì là tờ lý lịch tư pháp số 2 đem dịch English và công chứng còn ở Canada thì làm Fingerprints & Medical Exam hạn 1 năm bằng với thời hạn của Express Entry Profile dư sức có PR trong 1 năm này không lo hết hạn phải làm lại.

– Địa chỉ làm Fingerprints : lưu ý là Police Station họ không làm việc này, nên họ refer một nơi được chính phủ ủy quyền làm là Canadian Fingerprints Services. Các bạn có thể search google sẽ có nhiều chỗ khác làm việc này nhưng mình làm ở đây thấy nhanh, và nó cũng được Police Station khuyến khích làm mỗi khi có ai hỏi họ đưa cho cái leaflet đến đây làm Fingerprints.

Downtown Toronto : số 2 College St., Unit 208 ( at Yonge & College ), Toronto, ON M5G 1K3, không cần phải hẹn trước, làm T2~T6 từ 8am~6pm, thứ 7 từ 10am~4pm, CN phải hẹn trước.

Ở Scarborough thì có ở 1504 Markham Road ( OTT Legal Building ), ON M1B 2V9 giờ làm việc tương tự như trên.

Ở các tỉnh thành phố khác các bạn cứ google Police Station gần nhất chạy ra hỏi họ chỗ làm Fingerprints họ sẽ chỉ ngay

– Làm upfront Medical Exam : các bạn phải Find a Panel Physician trên trang web của chính phủ https://secure.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx

Chọn doctor khám chỉ định của CIC gần nhất mà đến làm Medical Exam, sau khi khám xong họ sẽ cho bạn một cái form upfront Medical Exam để các bạn scan và nộp khi cần. Nhà có bao nhiêu người thì phải làm đủ từng người cái Medical Exam này.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để khi cơ hội đến mình chụp lấy ngay. Đừng để mọi thứ trôi tuột qua rồi lẩm nhẩm “phải chi” và “biết vậy” hen.

From Phil with Love <3

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.