01/17/2023

Khổ thân hai chữ “Việt kiều”…

 • Việt kiều về nước nghe sang
 • Ở nơi đất khách dọn bàn rửa ly
 • Kể ra bè bạn khinh khi
 • Nhưng nơi xứ lạ mần gì được đây
 • Ai cũng ngỡ rằng trời tây
 • Đi lâu một chút về xây nhà lầu
 • Mấy ai hiểu cảnh cơ cầu
 • Việt kiều họ cũng lao đầu làm thuê
 • Dù có trong tay lắm nghề
 • Nhưng mà đất khách bộn bề lắm thay
 • Đâu phải ai cũng như ai
 • Cũng có số tốt gặp mai xứ người
 • Đất khách đâu phải đi chơi
 • Mà là sớm tối phải bơi đi cày
 • Ca sáng rồi lại ca ngày
 • Làm nhiều nghĩ ít chẳng ai hiểu dùm

 • Về nước cứ la um xùm
 • Cho rằng đất khách toàn trùm đại gia
 • Sống nơi cái xứ người ta
 • Tiếng tâm chưa biết chẳng ra thứ gì
 • Nước ngoài nhìn họ khinh khi
 • Bởi vì ngôn ngữ có khi bất đồng
 • Họ nói rắn ta hiểu rồng
 • Nói đông hiểu bắc khó lòng ai ơi
 • Việt kiều đất khách chơi vơi
 • Chứ đâu có phải như trời quê hương
 • Muốn đi cứ bước ra đường
 • Biết đọc biết viết bình thường thế đâu
 • Đất khách có chổ chữ tàuNhìn vô thì có khác nào rừng xanh
 • Có lúc họ ghi tiếng anh
 • Nhìn vào cũng chẳng có rành gì đâu
 • Có người đi thật là lâu
 • Muốn về thăm mẹ lại rầu tiền nông
 • Nên phải lưng cố mà công
 • Làm cho đủ vốn mới mong ngày về
 • Việt kiều hai tiếng nặng nề
 • Ngày đi trống rỗng ngày về mang danh
 • Hai tiếng việt kiều mỏng manh
 • Mà sao ai cũng muốn canh việt kiều
 • Về hỏi tiền ít tiền nhiều
 • Chẳng ai thử hỏi những điều thiệt hơn
 • Việt Nam xin hãy làm ơn
 • Đừng ghép hai tiếng xanh rờn tội ghê
 • Việt kiều nhớ mẹ nhớ quê
 • Nên gom nên góp tiền về để thăm
 • Việt Nam xin chớ hiểu lầm
 • Cứ đi xa xứ là làm đại gia !!!!!
 • Sống ở cái xứ người ta
 • Thì họ chỉ gọi mình là ngoại ban
 • Chứ nào có được chảnh sang
 • Đi xa về xứ là mang việt kiều
 • Khổ thân 2 chữ Việt kiều

Theo: Thanh Hien Pham

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.