11/29/2020

Lương bao nhiêu mới đủ sức thuê nhà ở Canada?

Lương bao nhiêu mới đủ sức thuê nhà ở Canada? Nếu chỉ ăn lương tối thiểu thì một tuần phải làm bao nhiêu giờ mới thuê được chỗ ở cho tươm tất?

Nếu chỉ hưởng lương tối thiểu và sinh sống ở Vancouver, bạn sẽ cần làm việc 112 giờ mỗi tuần mới đủ khả năng thuê một căn hộ hai phòng ngủ đàng hoàng, theo một nghiên cứu mới.

Theo một báo cáo mới của Trung tâm Canada về Các phương án Chính sách (CCPA), người ăn lương tối thiểu ở hầu hết các thành phố lớn cần phải làm việc nhiều giờ hơn để thuê một căn hộ hai phòng ngủ.

“Mức lương đủ để thuê nhà trên toàn quốc là $22/giờ cho căn hộ hai phòng ngủ hoặc $20/giờ cho căn hộ một phòng,” “Nhưng ở các thành phố lớn như Vancouver và Toronto còn cao hơn nhiều.”

Theo cách tính của báo cáo này, mức lương đủ để thuê nhà là mức lương giờ cần có để đủ khả năng thuê một căn hộ trung bình (một hoặc hai phòng ngủ) mà không chi tiêu hơn 30% thu nhập của người lao động.

Báo cáo này cũng tính số giờ mà người ăn lương tối thiểu cần làm việc để có thể kham nổi một căn hộ trung bình.

Người ăn lương tối thiểu ở Vancouver sẽ cần có mức lương đủ để thuê nhà cao nhất Canada — $35.43/giờ — để thuê một căn hộ hai phòng ngủ. Ở Toronto, mức lương này là $33.70/giờ.

Báo cáo này nghiên cứu 795 khu vực trên toàn Canada. Chỉ tại 24 (3%) trong 795 khu vực này, người ăn lương tối thiểu đủ khả năng thuê căn hộ hai phòng ngủ trung bình, và chỉ tại 70 khu vực (9%) họ đủ sức thuê căn hộ một phòng ngủ trung bình.

Tại 31 trong 36 thành phố Canada được nêu trong báo cáo, không có khu vực nào mức lương tối thiểu cho phép thuê được căn hộ hai phòng ngủ.

Tại vùng đô thị lớn nhất của Canada, Toronto và Vancouver, không có khu vực nào mà người ăn lương tối thiểu thuê nổi căn hộ một hoặc hai phòng ngủ.

Báo cáo này sử dụng số liệu thuê nhà từ Công ty Mortgage và Nhà Canada (CMHC).

Theo báo cáo này, chi phí nhà ở gia tăng ảnh hưởng tới một phần ba dân Canada. Và vì mức lương tối thiểu ở các tỉnh bang thấp hơn mức lương đủ để thuê nhà trong báo cáo này, nhiều người ăn lương tối thiểu chi tiêu hơn 30% thu nhập cho chỗ ở.

Nguồn: canadainfo.net

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.