03/24/2019

Những điều chỉnh đáng mừng cho sinh viên quốc tế du học Canada

NHỮNG ĐIỀU CHỈNH ĐÁNG MỪNG CHO INTERNATIONAL STUDENT

Ngày 14/02/2019 vừa qua, IRCC đã điều chỉnh lại một số quy định liên quan đến việc xin Post Graduation Work Permit (PGWP), điển hình là 2 điều chỉnh lớn:

– Loại bỏ điều kiện yêu cầu study permit còn hạn khi xin PGWP

– Kéo dài hạn chót xin PGWP từ 90 ngày lên tới 6 tháng.

Ngoài 2 thay đổi chính trên, một số quy định khác cũng được thay đổi nhỏ, bao gồm:

– Điều kiện hợp lệ để xin PGWP

– Các hạn chế

– Việc cấp và giá trị pháp lý của work permit

– Work permit cho sinh viên tốt nghiệp các trường tại Quebec

– Chương trình học gia tốc (accelerated)

– Học từ xa

– Sinh viên tốt nghiệp trường bay

– Chương trình giáo dục Canada với các yếu tố nước ngoài

– Visa tạm trú và việc phát hành giấy điện tử cho phép du lịch cho đương đơn PGWP.

Ngoài ra, IRCC bổ sung thêm một số hướng dẫn về việc:

– Nộp đơn PGWP

– Nghỉ học trong chương trình (rất quan trọng, hiện đã tăng thời gian từ 90 ngày lên 150 ngày, và hướng dẫn cụ thể hơn các trường hợp nghỉ hợp lý)

– Sinh viên đang học những trường bị loại khỏi danh sách DLI

– Đương đơn bị ảnh hưởng bởi đình công tại trường DLI

– Đương đơn PGWP du lịch ra khỏi Canada và trở về trước khi nhận được quyết định dự trên đơn xin PGWP

– Đương đơn PGWP du lịch ra khỏi Canada và trở về trong thời gian còn hạn PGWP

– Quyền làm việc sau khi nộp đơn xin PGWP.

Các em du học sinh cần xem kỹ từng nội dung (dù mình chưa đến giai đoạn xin PGWP) để tránh những rủi ro phát sinh không mong muốn do thiếu hiểu biết.

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/updates/2019-post-grad-work-permit.html?fbclid=IwAR0p67iYjzY_azBJ_mlcF9V3wVfykLHaM9IJuku_J0695ekuRX_X7eh81Jo

Theo ĐỖ LIỄU

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.