04/05/2019

Những thành phố tốt nhất để tìm việc sau khi tốt nghiệp tại Canada

Nếu bạn là một sinh viên quốc tế đang học tập tại Canada, bạn sẽ có cơ hội kéo dài thời gian lưu trú và đăng ký hộ khẩu thường trú. Chính phủ Canada đã liên tục tạo những chính sách ưu đãi cho sinh viên ở lại định cư vĩnh viễn.

Là một sinh viên ở Canada có nhiều lợi thế. Bạn không chỉ có được bằng cấp có thể mở cánh cửa cho bạn ở nhiều quốc gia và địa điểm, nhưng bạn cũng có thể trải nghiệm một số khía cạnh cuộc sống sinh viên tốt nhất Canada cung cấp cho sinh viên của mình. Trong khi đó, sau khi tốt nghiệp, điều đầu tiên bạn cần biết là liệu thành phố bạn học có thể cung cấp cho bạn cơ hội việc làm đầy đủ hay không?

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy một số thành phố tốt nhất ở Canada để tìm một công việc mà không có kinh nghiệm sở hữu.

1. Oshawa, Ontario

Thay đổi dân số: + 1,65%
Tỷ lệ việc làm: 65,2%
Thay đổi tỷ lệ việc làm: + 6,8%
Tỷ lệ thất nghiệp: 6,0%
Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp: -1,6%
Nhà tuyển dụng chính: General Motors

2. Guelph, Ontario

Thay đổi dân số: + 1,2%
Tỷ lệ việc làm: 73,1%
Tỷ lệ thay đổi việc làm: + 5,0%
Tỷ lệ thất nghiệp: 4,8%
Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp: + 0.7%
Nhà tuyển dụng chính: Tập đoàn Linamar, Đại học Guelph

3. Vancouver, British Columbia

Thay đổi dân số: 1,8%
Tỷ lệ việc làm: 63,0%
Tỷ lệ thay đổi việc làm: + 6.0%
Tỷ lệ thất nghiệp: 6,0%
Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp: -0,1%
Nhà tuyển dụng chính: Tập đoàn Jim Pattison, Tập đoàn Telus

4. Edmonton, Alberta

Thay đổi dân số: + 2,2%
Tỷ lệ việc làm: 70,3%
Tỷ lệ thay đổi việc làm: + 4,0%
Tỷ lệ thất nghiệp: 7,0%
Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp: + 1,1%
Nhà tuyển dụng chính: Stantec

5. Kitchener, Ontario

Thay đổi dân số: + 1,0%
Tỷ lệ việc làm: 67,7%
Thay đổi tỷ lệ việc làm: + 2,5%
Tỷ lệ thất nghiệp: 5,5%
Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp: -0,3%
Nhà tuyển dụng chính: Shaw Communications

6. Peterborough, Ontario

Thay đổi dân số: + 0.4%
Tỷ lệ việc làm: 57,7%
Thay đổi tỷ lệ việc làm: -1,3
Tỷ lệ thất nghiệp: 3,3%
Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp: -4,6%
Nhà tuyển dụng chính: General Electric Canada

7. Regina, Saskatchewan

Thay đổi dân số: 1,8%
Tỷ lệ việc làm: 68,7%
Thay đổi tỷ lệ việc làm: + 0,1%
Tỷ lệ thất nghiệp: 5,3%
Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp: + 0.8%
Nhà tuyển dụng chính: Viterra

8. Windsor, Ontario

Thay đổi dân số: + 0.8%
Tỷ lệ việc làm: 57,5%
Tỷ lệ thay đổi việc làm: + 1,1%
Tỷ lệ thất nghiệp: 6,5%
Tỷ lệ thất nghiệp thay đổi: -5.0%
Nhà tuyển dụng chính: FCA Canada, Caesars

Theo tincanada247

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.