01/26/2018

Những thay đổi trong quá trình nhận hồ sơ bảo lãnh bố mẹ/ông bà sang Canada

Chính phủ Canada cam kết sẽ xây dựng một hệ thống định cư công bằng và phù hợp với người dân, Những thay đổi chính của chương trình Bảo Lãnh Bố Mẹ, Ông Bà bao gồm:

1) Trong thời gian từ ngày 03/01 đến 02/02/2017, công dân và thường trú dân Canada muốn trở thành người bảo lãnh sẽ phải điền 1 tờ đơn online trên trang web IRCC để cho chính phủ biết mình có mong muốn Bảo Lãnh Bố Mẹ/ Ông Bà.

2) Một bộ hồ sơ bảo lãnh thân nhân mới bao gồm những bước sau:

Bước 1: Điền những thông tin cơ bản của bản thân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ nhà trên form online.

Bước 2: Sau khi điền, người bảo lãnh sẽ được nhận 1 con số gọi là confirmation number. Con số này được dùng để bốc thăm lựa chọn. Mỗi người chỉ được điền form online 1 lần duy nhất.

Bước 3: Trong vòng 30 ngày, IRCC sẽ chọn ra 10 000 người ngẫu nhiên trong hệ thống.

Bước 4: Nếu con số “confirmation number” của người bảo lãnh được lựa chọn, bạn sẽ có 90 ngày để hoàn thành hết bộ hồ sơ Bảo Lãnh Bố Mẹ/Ông Bà mình.

Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã mở lại Chương trình Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ cho công dân Canada và thường trú nhân muốn bảo trợ cha mẹ và ông bà của họ vào năm 2018.

Mẫu đơn xin bảo lãnh trực tuyến đã được phát hành vào khoảng 12h trưa ngày 2 tháng 1. Tất cả các bảo trợ quan tâm trước tiên phải điền vào biểu mẫu này, sẽ có sẵn cho đến 12h trưa ngày 1 tháng 2 năm 2018

Việc nộp Mẫu đơn xin bảo lãnh không phải là một đơn trong hồ sơ nhưng nó là bước đầu tiên cần thiết cho những ai muốn tham gia Chương trình Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ, hay PGP, cho phép các công dân Canada và người thường trú trên 18 tuổi được bảo trợ cho cha mẹ và ông bà của họ đến Canada như thường trú nhân Canada.

Tất cả các nhà bảo trợ quan tâm được yêu cầu xem xét lại các yêu cầu đủ điều kiện để đảm bảo họ đủ điều kiện cho chương trình, bao gồm cả các yêu cầu về thu nhập. Xin lưu ý rằng mẫu đơn xin bảo lãnh có yêu cầu các nhà bảo trợ khai báo mức Thu nhập Tối thiểu Cần thiết (MNI) để có thể hỗ trợ những người mà họ hy vọng sẽ bảo trợ.

MNI đối với các nhà bảo trợ ở mọi tỉnh và lãnh thổ Canada khác với Quebec, nơi có các yêu cầu về thu nhập của chính họ. Các nhà bảo trợ phải cung cấp bằng chứng rằng họ đáp ứng được các yêu cầu về thu nhập tối thiểu cho mỗi năm thuế trong vòng ba năm qua.

IRCC chọn ngẫu nhiên các nhà bảo trợ tiềm năng từ các hồ sơ Yêu cầu Bảo trợ mà IRCC nhận được và mời những người được chọn để đăng ký sẽ tiến hành làm hồ sơ bảo trợ cha mẹ và ông bà của họ.

Tất cả các cá nhân gửi một mẫu đơn trực tuyến sẽ được thông báo cho dù họ đã được mời hay không.

Những người được mời nộp đơn sẽ có 90 ngày để nộp hồ sơ hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ.

IRCC cho biết mục tiêu của họ là nhận được 10.000 hồ sơ mới vào năm 2018.

Nguồn: CIC

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.