05/14/2019

Ontario sẽ định ngày chính thức hủy bỏ y tế đỏ – trắng lạo cũ

Một phần tư thế kỷ sau khi Ontario bắt đầu dần dần loại bỏ thẻ y tế màu đỏ và trắng, chính quyền tỉnh bang sắp ấn định ngày cuối cùng chính thức hết sử dụng những thẻ còn lại.

Từ thời thủ hiến Bob Rae, Ontario đã dần dần loại bỏ những thẻ đỏ-trắng này khỏi hệ thống và cấp cho người d’n thẻ y tế có ảnh và nhiều tính năng an ninh hơn. Nhưng nay Bộ y tế đang phối hợp với ServiceOntario để định ngày cuối cùng mà sau đó thẻ đỏ-trắng sẽ không còn được chấp nhận.

Bộ y tế Christine Elliott nói ngày cụ thể chưa được xác định, nhưng sẽ không diễn ra ngay tức thời.

“Thẻ đó đã được sử dụng trong thời gian rất l’u rồi,” bà nói. “Một số người vẫn còn bám giữ thẻ của họ, một phần vì chẳng ai bắt buộc họ phải đổi thẻ. Nhưng để là người quản lý có trách nhiệm tiền thuế của d’n, chính quyền cần phải chấm dứt quá trình đó.”

Cuối năm 1994 chính quyền của Đảng NDP khi đó loan báo rằng do gian lận và lạm dụng, những thẻ đó (được áp dụng chỉ mới 4 năm trước đó) sẽ được loại bỏ dần dần trong 3 năm.

(Ảnh: CTV)

Hai mươi lăm năm sau vẫn còn 400,000 thẻ đang sử dụng, chiếm khoảng 3% trong tổng số thẻ y tế ở Ontario, theo một phát ngôn viên của Bộ y tế tỉnh bang. Năm ngoái, ServiceOntario gởi đi khoảng 27,000 thông báo cuối cùng, yêu cầu người d’n đỏi sang thẻ y tế có ảnh, nếu không thì bảo hiểm y tế của họ sẽ bị đình chỉ.

“Lần này, tôi nghĩ rằng chúng tôi phải gởi thông báo với thời hạn cụ thể mà tôi chắc rằng người d’n sẽ phản hồi theo thời hạn đó,” bộ trưởng Elliott nói.

Khi thẻ y tế có ảnh được công bố lần đầu, chính quyền ước tính rằng thẻ đỏ-trắng được dùng cho những trường hợp lấy bảo hiểm gian lận trị giá 65 triệu đô-la mỗi năm. Lúc đó, thẻ y tế của Ontario in thông tin ít nhất trong tất cả các tỉnh bang, chỉ bao gồm tên, và không có ngày hết hạn, theo một báo cáo của tổng kiểm toán năm 2006.

Theo tổng kiểm toán, số thẻ y tế đang lưu hành sử dụng nhiều hơn 300,000 so với d’n số ở Ontario.

Trong những năm trước khi thẻ y tế có ảnh được áp dụng, giới chức y tế cảnh báo rằng một số thẻ đỏ-trắng lọt vào tay của người Mỹ và những người không phải cư d’n thường trú khác, với việc sử dụng gian lận phổ biến nhất ở các cộng đồng biên giới của Ontario.

Tỷ lệ đổi sang thẻ y tế có ảnh giảm đáng kể, khoảng 45%, sau khi ServiceOntario đảm trách việc này từ Bộ y tế vào năm 2008, theo báo cáo của tổng kiểm toán năm 2013.

Năm đó, chính quyền Đảng Tự do thông báo trong ng’n sách của mình là sẽ đầu tư 15 triệu đô-la trong 3 năm để đẩy nhanh việc đổi thể và đổi xong hết trước năm 2018.

Lúc đó, khoảng 800,000 người vẫn còn thẻ đỏ-trắng có địa chỉ không cập nhật gắn với thẻ, và 144,000 thẻ không có địa chỉ, nghĩa là không có cách nào xác định liệu những người có thẻ đó có phải cư d’n thường trú Ontario hay không, theo tổng kiểm toán.

Nguồn: The Canadian Press, CTV,canadainfo

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.