03/03/2018

Thông tin làm việc ở Quebec với CSQ (Quebec Selection Certificate) 2018

Cá nhân nào sở hữu CSQ còn hạn có thể làm việc ở Quebec mà không cần bảo đảm của LMIA (Labour Market Impact Assessment) – Thẩm định tác động thị trường lao động – cho vị trí công việc đó.

Người lao động trong diện này có thể nộp hồ sơ khi làm mới hoặc gia hạn giấy phép lao động ở Quebec.

Dưới sự thỏa thuận với chính phủ liên bang, Quebec cho phép công dân nước ngoài mà được lựa chọn thuộc diện nhập cư kinh tế (cụ thể là diện lao động có tay nghề (Skilled Worker Program) và diện kinh nghiệm Quebec (Quebec Experience Class). Những cá nhân này có giấy phép lao động còn hạn và hiện tại đang sống tại tỉnh Quebec thì có thể gia hạn giấy phép lao động với người thuê hiện tại hoặc làm mới giấy phép với người thuê mới mà không cần có LMIA. Không có giới hạn mức độ lành nghề cho vị trí mà người sở hữu CSQ đang có.

Cá nhân nào có CSQ còn hạn nằm trong các diện nói trên và hiện tại đang sống tại Quebec thuộc một trong các nhóm sau:

 • ứng viên xin gia hạn giấy phép lao động khi vẫn làm việc với người thuê hiện tại hoặc làm mới giấy phép với người thuê khác trong tỉnh Quebec.
 • ứng viên xin giấy phép lao động với người thuê mới trong tỉnh Quebec
 • Sinh viên nước ngoài có PGWP (Post- Graduation Work Permit) giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp và lời mời làm việc ở tỉnh Quebec
 • Hoặc ứng viên có giấy phép lao động khi tham gia một trong các chương trình nằm trong chương trình IEC (International Experience Canada)-Chương Trình Trải Nghiệm Quốc Tế
 • Chương trình vừa học vừa làm (Working Holiday)
 • Chương trình Young Professionals Co-op trong 18 tháng
 • Hoặc chương trình thực tập có lương dành cho sinh viên quốc tế (International Co-op (Internship))

Chú ý:

 • Ứng viên hiện tại đang sinh sống tại tỉnh Quebec.
 • Giấy phép lao động còn hạn trong quá trình được mời làm việc và không vượt quá 2 năm. Thời hạn này cho phép ứng viên có đủ thời gian để nộp hồ sơ xin Thường Trú Nhân (Permanent Residence) trước khi giấy phép lao động hết hạn.
 • Hồ sơ phải gồm các bản sao của CSQ còn hạn và lời mời làm việc ở Quebec. CSQ phải cho thấy một trong những mã ở mục số 9.
 • IQ-Travailleurs qualifies
 • IP –Travailleurs
 • IT-Travailleurs qualifies
 • IZ-PEQ Travailleurs
 • IY-PEQ Etudiants
 • Hoặc 16 Travailleurs Art.40
 • Chỉ những giấy phép lao động có việc làm cụ thể (employer-specific) là được cấp (không áp dụng cho Open Work Permit)
 • Vợ/Chồng/ Bạn đời đi cùng ứng viên và hiện tại đang ở Canada thì được phép nộp đơn xin Open Work Permit tương ứng với khoảng thời gian còn hạn giấy phép lao động của ứng viên, bất kể mức độ lành nghề của ứng viên.

Người dịch: Liên Nguyễn/yeucanada.com

Theo CanadaVisa.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.